Highlow Communications

Highlow Communications

Communiceren

Sinds 1986 is Highlow Communications als communicatiebureau gespecialiseerd in woordvoering, mediabeleid, mediastrategie en mediarelaties. Highlow Communications ontwikkelt ook algemeen communicatie & PR beleid. Daarnaast kunt u bij Highlow Communications terecht voor journalistieke en corporate tekstprodukties.

Meer informatie over Highlow Communications vindt u op www.highlow.nl.

Het communicatievak staat in brand...

communicatiePosted by Jacques Happe Wed, July 03, 2013 12:19:16

Het communicatievak staat in brand, zo lijkt het. We hebben geen communicatieplan meer nodig, want we gaan scrummen. We hoeven niet meer naar een Hbo, want daar leiden ze je toch maar op voor een enkeltje Sociale Dienst. Solliciteren hoeft niet meer, want communicatieafdelingen worden opgeheven en banen zijn er nauwelijks. Aan waardering voor ons beroepenveld een enorm gebrek, dus wordt er gediscussieerd over ‘de kracht van communicatie’. Zullen we dit brandje samen blussen?

Communicatie is het mooiste vak wat er is, daar is voor mij geen twijfel over. Maar helaas zie ik in mijn vak ook minder mooie kanten. Ik zie een constante strijd over 'meerwaarde' en 'accountability'. Er wordt continu geklaagd dat communicatie niet in de boardroom is te vinden. Dus naast de CEO, de CFO heb je ook een CCO nodig, en raden van bestuur moeten ook meer communiceren en er mee doen. En... er gaat van alles mis bij de Hbo-communicatieopleidingen. Als redactielid van CommBat heb ik in 2011/2012 meegedaan aan dialogen met studenten, docenten en professionals. Daar vroegen we wat verbeterd moest worden, wat fout ging in het onderwijs. Gebaseerd op eigen constateringen van specialisten uit het werkveld werd hiermee de basis gelegd voor een eerste rapport. Eind 2012 boden we dat rapport aan de landelijke beroepsvereniging Logeion en LOCO aan. LOCO is de club van Hbo-communicatieopleidingen. Wat met die bevindingen werd gedaan, is niet duidelijk, maar ging ons in ieder geval niet snel genoeg. Tenslotte worden ieder jaar weer duizenden studenten klaargestoomd voor een arbeidsmarkt die al verzadigd is. Niet alleen binnen ons vakgebied, maar op velerlei terrein. Het crisisdenken heeft zo'n grote vorm aangenomen, dat we de mooie dingen blijkbaar niet meer zien. Hierover later meer.

Ons vak is in beweging. Communicatie beweegt. Van A naar B, van C naar Z, van W naar H en alle andere mogelijkheden die er zijn. Dat heet dialoog. Voor mij is communicatie per definitie het aangaan van de dialoog. Zonder dialoog informeer je slechts en nog veel erger, bedrijf je propaganda. Ik ben niet van de propaganda, hoewel ik erken, dat het soms best handig is als de vox populi niet in je nek hijgt, of die CCO. In de discussie die CommBat is gestart met haar persbericht over de Hbo`s, wordt veelal voorbij gegaan aan de inhoud, aan de boodschap. Klaarblijkelijk zijn we onvoldoende in staat gebleken om zowel boodschap als verpakking op hetzelfde niveau te brengen. Of misschien is de inhoud voor velen nog een brug te ver, willen ze er niet aan. En zien sommige communicatiemensen het als propaganda van een actiegroep.

Natuurlijk gaan er ook dingen goed in het onderwijs. En er zal ook wel hervormd worden. Gelukkig vinden volgens dat onderzoek van de universiteit in Maastricht ook 2000 studenten wél de weg naar de arbeidsmarkt, maar voor mij blijft het onderwijs een bron van zorg. Daar ligt de basis van het vak, zoals we dat aan jonge mensen uitleggen. Echter, ik zie teveel studenten zoeken binnen een opleiding, ze zwemmen zonder de kant te raken, ze verzuipen. Dan raakt het me enorm, dat vakgenoten over zo weinig zelfreinigend vermogen beschikken. De primaire reacties op slecht nieuws over ons vak gaan over de vorm, niet de inhoud. Opeens heeft de boodschapper het gedaan: niet de kwaliteit van de Hbo`s doet ter zake, maar de toon van CommBat. We staan een kwalitatief en onafhankelijk onderzoek voor over het communicatieonderwijs en over het beroepenveld. CommBat heeft daar zelf het geld niet voor, want bestaat slechts uit individuele professionals, die zich het Hbo-communicatieonderwijs aantrekt. CommBat wil weten of haar bevindingen onderbouwd worden door wetenschappelijke feiten; de onderbouwing die noodzakelijk is om verder te bouwen op een duurzame toekomst voor het communicatievak via het onderwijs.

Ik daag Logeion al jarenlang uit zich harder te maken voor het vak. Voor mij is de landelijke beroepsvereniging onvoldoende zichtbaar, staat het onvoldoende voor het vakgebied en de mensen die dat vakgebied bevolken. Logeion hoor je niet. Logeion vind je niet op de barricades. Het kiest de weg der geleidelijkheid, wat dat ook wezen moge. Ik ben op zoek naar opinies vanuit Logeion en nieuws over ons vak, die de inhoud raken en niet de vorm. Ik zou zo graag zien dat onze beroepsvereniging met alle professionals haar visie op het vak deelt of zich inhoudelijk uitlaat over de ontwikkelingen van het vakgebied en niet alleen met haar leden.

Misschien is de stille diplomatie van Logeion er een van de lange adem en werkt het wel. Misschien kunnen de Hbo`s gewoon niet sneller. Misschien wil CommBat gewoon te snel. Maar als er al gereageerd wordt vanuit de Hbo`s, dan vooral ontwijkend en ontkennend. Weinig zelfreflectie, geen hand in eigen boezem, maar de ogen sluitend voor de ernst van de situatie. Logeion staat wel vooraan bij de Hbo`s om hun beroepsniveauprofielen te slijten, waar al jarenlang niemand aan wil. Ik zou het mooier vinden als Logeion de expertise van haar 3000 leden weet in te zetten ten behoeve van die noodzakelijke verbetering van de communicatieopleidingen.

Terug naar mijn mooie vak communicatie. De Amsterdamse communicatievereniging Welcom, reikte onlangs twee prijzen uit: de Welcom Amsterdamse Communicatie Award aan de Noord/Zuidlijn en een Eervolle Vermelding aan BoloBoost, een burgerinitiatief om de Amsterdamse wijk Bos en Lommer op de kaart te zetten. Beide campagnes hebben een positief doel en doen daar alles aan. De essentie van excellente communicatie, vanuit transparantie en dienstbaarheid.

De jury sprak bij BoloBoost over "knap gedaan, zeer betrokken, echt van onderop, fris en serieus en tegelijk luchtig. Je krijgt bijna zin om er te gaan wonen. Helemaal door vrijwilligers opgezet en onderhouden, mooie uitgangspunten, zeer eigentijds aangepakt, een duidelijk indicatie dat het resultaat oplevert. Met beperkte middelen is een geweldig resultaat behaald." Mensen die geen communicatieopleiding hebben gevolgd, maar zich ten volle inzetten voor hun wijk en daarbij de beperkte middelen inzetten, die ze tot hun beschikking hebben. Prachtig!

De Noord/Zuidlijn, de metro van Amsterdam Noord naar de Zuidas is onder een zeer slecht gesternte geboren. Maar de communicatieafdeling heeft de negatieve vox populi om weten te buigen naar een positief imago. Knap! Volgens de jury misschien wel "de campagne aller campagnes, het schoolvoorbeeld voor de communicatiepraktijk. De jury vindt het een internationaal toonbeeld van hoe je een campagne dient te voeren. Een geweldige combinatie van strategie en zeer hoogwaardige uitvoering, zeer eigentijds door de communicatie helemaal te beleggen bij de projectleiders en de uitvoerders zelf, het negatieve sentiment zo weten om te buigen naar een positief sentiment en zelfs een zekere trots, dat is echt uitermate knap."

Het communicatievak is in beweging, zowel bovengronds als ondergronds. Het gaat niet op alle fronten goed, beslist niet. Maar in een lastige economische omgeving zijn er gelukkig de pareltjes zoals hierboven beschreven. Ze maken mijn vak het zo waard me voor in te zetten. Ik blijf dat doen, het is de wereldverbeteraar in mij, mijn eigen Moeder Theresa-complex. Ik sla soms de plank mis qua toon, maar ik bedoel het goed. En wil ik te snel, dan mag best iemand op de rem trappen.

Maar Logeion en LOCO, iets sneller mag wel. Iets zichtbaarder dan zo onzichtbaar als nu mag ook. En zijn die barricades niks voor jullie, dan zou het toch fijn zijn als jullie aan de achterkant de bouwstenen aandragen. Want ook dat is communicatie, samen. Samen verbinden, samen doen. Alleen dan ontstaat die dialoog, alleen dan krijg je die boodschap, hoe ernstig en zwaar ook, van de een naar de ander.

Ik breng de emmer, jullie het water? Dan blussen we die brand samen!


Jacques Happe
Jacques Happe is zelfstandig journalist, mediastrateeg en communicatiemanager bij Highlow Communications, dat hij 4 augustus 1986 op 19-jarige leeftijd oprichtte. Hij is redactielid van CommBat, het discussieplatform over de kwaliteit van het communicatievak. CommBat initieert en entameert de inhoudelijke kwaliteitsdiscussie over het communicatievak onder andere via deze discussiegroep. CommBat is een platform voor ieder die wil werken aan een verdere professionalisering van het communicatievak. Wat we zijn? Dat zijn we samen!

  • Comments(42)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Peter Verfaille Tue, July 30, 2013 17:38:04

Hoi Jacques,

Tijdelijke onderbreking bij deze onderbroken. Het is denk ik de kunst om alle schotten weg te halen en beseffen dat we met elkaar de kar trekken.
Vaak is de afstand tussen de werkvloer en het MT onoverbrugbaar, ogenschijnlijk. Maar weinigen hebben het vermogen om dit in te zien en die kunnen het oplossen. Die nemen de communicatie om samen te werken. Wij verstaan die kunst.

Een ander punt, dat Jeroen aanhaalt is moeilijker te handelen. Het curriculum aan te laten sluiten op de in de maatschappij wenselijke kwaliteit, vraagt een afstemming, die daarbij gecontroleerd dient te worden. Daar de overheid niet toereikend is op dit gebied en veel bedrijven zelf het wiel uitvinden, ontstaat er wildgroei. Slechts door brand te verwoesten en dan te blussen tot primaire afspraken over de communicatie.

Groet Peter.

Posted by Betteke van Ruler Thu, July 18, 2013 11:28:40

Ik wil jullie graag wijzen op de discussie over deze blog op Communicatie Online en dan vooral de reactie van Patrick Eckringa waarin hij laat zien dat het allemaal gelukkig zo erg niet is met de werkeloosheid. Natuurlijk is het erg lastig om nu een baan te vinden, maar dat is niet specifiek voor communicatie. Natuurlijk is er veel aan de hand in het communicatievak, maar alle opleidingen zijn ook druk bezig om hun programma daaraan aan te passen. En inderdaad, en mag ook best wat veranderen in de opleidingen, maar dat men jullie zou opleiden voor een enkeltje sociale dienst is pure onzin!

Posted by Nico de Leeuw Wed, July 17, 2013 11:16:54

Interessant verhaal, ben het met je eens. De kern van het probleem ligt volgens mij enerzijds in het probleem dat door simpelxitiy (we maken als onnodig ingewikkeld) we eigenlijk helemaal niet meer weten waar we mee bezig zijn. Terug dus naar eenvoud, complicity. Dit komt mede door vermarkting en grootschaligheid van organisaties/branches. Anderzijds is de druk van de zogenaamde media vertienvoudigd omdat tegenwoordig ook burgers als journalist op (kunnen) treden. Waardoor je niet meer ontkomt aan voortdurende legitimatie. Marketing/reputatiemanagement en noem verder alle maakbare gereedschapskisten/methodieken maar op die besturen kennelijjk nog steeds het gevoel geven dat je het imago kunt controleren gaan contraproductief werken. Inhoud en feiten worden belangrijker en wat kunnen we toch veel leren van die paar journalisten die er nog rondlopen. Het proces waar zij zich namelijk mee bezig houden is gefocust op maatschappelijke relevantie (lees legitimatie).

In het laatste kwartaal van dit jaar kom ik met een nieuwe publicatie DURF-communicatie. Geen methodiek want in communicatieland werken methodieken niet, of tijdelijk. Het is een andere manier van denken en samenwerken waarin de genoemde gereedschapskisten soms op elkaar moeten wachten.

Hierin wordt antwoord gegeven op een aantal vragen die zelfs Columbus nog steeds niet heft ontdekt:
* hoe creer je een proces intern (incl samenwerking) waarin je jezelf als het ware dwint/of tijdelijk waarschuwt waneer jevan te authentieke pad afraakt?
* en hoe ga je niet alleen samenwerken met relevante journalisten, maar is het antwoord op de vorige vraag verankerd in deze samenwerking waardoor je een win win situatie krijgt.

Posted by Jacques Happe Thu, July 11, 2013 21:23:16

Beste Jan,
Je onderschrijft mijn visie over waar we als vak voor staan, regie op communicatie. Het is zo treffend dat de Noord/Zuidlijn dat zo mooi in de praktijk brengt en daarvoor met de Welcom Amsterdamse Communicatie Award is beloond. Zij hebben communicatie anno 2013 heel goed begrepen. Communicatie is niet van de vakbroeders en -zusters, maar van ons allemaal. Niemand kan zonder communicatie. Wij, als vak, geven richting aan die communicatie en houden regie, maar de uitvoering ligt elders, bij de mensen op de werkvloer. Daar waar het hoort. Daar waar ik het al vanaf begin deze eeuw heb neergelegd, maar toen nog als een 'afschuiver van verantwoordelijkheden' werd gezien.
Groet,
Jacques

Posted by Jan Posdijk Thu, July 11, 2013 20:08:59

Hallo Jacques (e.a.),

Interessante discussie over een idd hot topic.

Als ik het zo op mij in laat werken spreken we hier volgens mij nog vooral over de symptomen van een nog niet genoemde kernoorzaak: De rollen en verantwoordelijkheden in de hele (zakelijke) samenleving veranderen razendsnel. (ja, open deur...;-)) Iedereen communiceert, publiceert, becommentarieert, doet aan mtm reclame, advocacy, engagement, crowd sourcing, etc. Zowel binnen als (vooral) buiten de organisatie.

Dit zet de rol en verantwoordelijkheid van de communicatie professional m.i. in een geheel ander / nieuw daglicht. I.p.v. de centrale vaktechnische specialist binnen een organisatie of instelling, die als enige naar binnen en buiten communiceert, zal de 'nieuwe' communicatiespecialist naast vakkennis vooral ook vaardigheden dienen te ontwikkelen t.a.v. regie van het communicatieproces tussen de gehele organisatie en de crowd (dus niet 1op 1, of 1 op veel, maar veel op veel), en dus ook t.a.v. situationeel leiderschap / expertise (strategie, tactiek en uitvoering continu aanpassen aan de constant veranderende omgeving en organisatie).

Hier komt Betteke's Scrum om de hoek kijken, want deze manier van situationele communicatieplanning past m.i. helemaal in het hiervoor beschreven tijdsgewricht. Niet een statisch 1- of meerjarenplan, maar adaptieve stip op de horizon, waarbij het scrum plan je als een TomTom telkens de optimale route laat bepalen en bijstuurt, of laat omkeren waar dat nodig is.

De Communicatie-opleidingen lopen dientengevolge achter de ontwikkelingen aan, volgens mij als gevolg van het feit dat deze een ontwikkel- en doorlooptijd hebben van enige jaren (en gebaseerd op de werkelijkheid van destijds), waardoor we feitelijk het communicatievak van vóór 2010 aan het doceren zijn.

Dit is misschien iets te kort door de bocht, maar geeft m.i. aan waar de oplossing ligt: We dienen de communicatiespecialist van 2017-2020 op te leiden voor de rol dat zij of hij dan zal moeten vervullen. Dit betekent de huidige trends in het communicatievak 3-7 jaar vooruit extrapoleren en de bijbehorende vereiste kennis en vaardigheden identificeren en nu doceren. Dus o.a. kennis van digitale communicatie, beheren en coordineren van het contact met de interne en externe crowd, situationeel leiderschap, adviesvaardigheden en evidence based communications. En aangezien doceren ook communiceren is, dienen de opleidingsinstituten en docenten zelf het goede voorbeeld te geven....

Posted by Jacques Happe Thu, July 11, 2013 18:45:08

Dan verneem ik graag wat het 'badinerende' in mijn communicatie is? Niet bang om zelf ook hand in eigen boezem te steken en te leren!

Posted by Jeroen van Netten Thu, July 11, 2013 18:44:01

Jacques, ik neem aan dat je niet bedoelt dat ik CommBat iets verwijt. Want ik ken CommBat dat alleen van horen zeggen. Maar niet hun stellingname. Ik gaf alleen een reactie op jouw "discussie". Jouw manier van communiceren is nogal badinerend maar volgens mij goed bedoeld. Met de door jou vermelde oplossing ben ik het helemaal eens en ik zou daar graag een actieve bijdrage aan willen leveren.

Posted by Jacques Happe Thu, July 11, 2013 18:35:42

Beste Serge,
Ik denk dat Fontys met Bex een hele goede partner uit het veld heeft. Prima dat jullie hun studenten helpen, maar dat gebeurt niet overal en niet iedere opleiding staat daar op dezelfde manier open voor. Of misschien geldt nu 'stond', want ik denk dat er inmiddels wel een kentering is waar te nemen. De Hbo's zijn actiever geworden om aansluiting op het beroepenveld te bewerkstelligen.
En ja, het vak verandert zo snel, dat het voor opleidingen lastig is om die aansluiting te behouden. Helaas is daar de afgelopen jaren een enorme afstand ontstaan, die niet een twee drie te dichten is, maar wel weer moet aansluiten.
Veranderingen zijn niet tegen te houden, dus is het zaak, dat wij als beroepenveld, het onderwijs aangehaakt houden. Daar ligt een uitdaging voor ons allen en een grote rol voor de beroepsverenigingen.
Groet,

Jacques

Posted by Jacques Happe Thu, July 11, 2013 18:30:43

Beste Peter,
Wat je beschrijft is een voortvloeisel van de economische veranderende situatie. Dat ons vak in samenhang meeverandert is een logisch gevolg van een trendvolgend vakgebied. Ik vind het fijn om te lezen dat je mee wilt helpen blussen. Het is een sympathieker gebaar, dan dat van Jeroen, die verwijt dat er geklaagd wordt.

Beste Jeroen,
Actief en slim inspelen heeft alles te maken met wat CommBat als discussie heeft aangeslingerd. Namelijk, dat de opleidingen beter en doeltreffender dienen aan te sluiten op de arbeidsmarkt. CommBat verwijten dat we dit bespreekbaar maken is in dat licht bezien een wat rare reactie. Hoe kun je van het onderwijs actief en slim inspelen verwachten, als ze niet eerder signalen kregen dat het scheef begon te lopen? Je beeld van de marcom & sales markt is heel optimistisch, dat is mooi, maar het is tevens in mijn ogen wat naïef, want studenten die net opgeleid zijn en met verkeerde basiskennis op de arbeidsmarkt worden losgelaten, hebben niets aan actief en slim inspelen. Daarvoor is hun achterstand te groot.

De oplossing voor het communicatievak is er een van de lange adem en het samen doen, pas dan kan onderwijs beter aansluiten op wat het beroepenveld nodig heeft.
Hartelijke groet,

Jacques

Posted by Jeroen van Netten Thu, July 11, 2013 18:21:07

Wat een droevenis. En geklaag. Ik wens jullie, mijzelf en alle overigen in onze mooie marcomvak alle wijsheid en doorzettingsvermogen toe om kansen te zien en te benutten. Niet door te 'jammeren' maar door actief en slim in te spelen op waar de huidige en toekomstige marcom &sales markt (latent) behoefte aan heeft.

Posted by Peter Verfaille Thu, July 11, 2013 15:44:31

Ik wil het samen opstoken, want als ik binnen bedrijven kom vinden ze het verhaal goed maar geld is er niet met het gevolg dat de bedrijven drijvende vlotten zijn geworden. Interne communicatie is er niet. Neem Post.nl die zzp'ers in zet en vast personeel de ww instort. En dan blussen. Vele bedrijven van de ondergang redden.

Posted by Serge van Rooij Mon, July 08, 2013 21:29:26

Hi Jacques,

Ondanks dat ik andere ervaringen heb dan jij/ jullie, dragen we als bureau (en ik persoonlijk) wel ons steentje bij aan de opleidingen om ze beter te maken. We vinden het onze verantwoordelijkheid om door middel van gastlessen, stages, maar ook door zitting in adviesraad en de begeleiding van een studentenbureau (praktijkervaring op doen tijdens schooltijd door samen met studiegenoten een echt communicatiebureau te vormen onder begeleiding van docenten en een communicatiebureau, inclusief echte opdrachtgevers). We zijn dus intensief betrokken bij Fontys (met name Eindhoven) en met die bril op kan ik oprecht zeggen dat de kwaliteit van onderwijs natuurlijk altijd beter kan, maar dat er goed onderwijs wordt gegeven. Wellicht dat ik daardoor ook een ander beeld heb. Ik denk ook dat het onze taak is om onderwijs te ondersteunen met praktijk. Volgens mij staan de opleidingen er zeker voor open, maar goed, mijn ervaring is beperkt tot Fontys. Verder is dit een vak waarin je altijd moet blijven leren, ook dat is meer dan logisch. Misschien dat het de laatste jaren zichtbaarder is geworden omdat ons vak zich razendsnel ontwikkelde?

Posted by Jonas Bouwmans Mon, July 08, 2013 13:28:43

Jacques, ben het met je eens, heb ook zorgen over de opleidingen. Denk wel dat we zelf moeten blijven inzetten op niveaus en certificering (B, C en D: het werkte echt een tijd en ik denk nog steeds. Je bent nog niet volleerd na 4 jaar HBO of Universiteit. Als we onszelf serieus nemen, zorgen we dat werken en bijleren niet alleen een eis maar ook heel normaal wordt. Net als bij de anderen, zoals artsen, advoceten en financials (en wij eigenlijk ook al). Specialismen en niches kunnen zo ook een serieuze plek krijgen. Groet! Jonas

Posted by Jacques Happe Mon, July 08, 2013 13:21:09

Beste Jonas,

Fijn te lezen, dat je wilt helpen. Dat is essentieel in ons vak. Stilstand is achteruitgang en dodelijk voor een vak als communicatie. Daarom is het ook zo belangrijk, dat de opleidingen (op welk niveau ook) aangehaakt blijven bij de praktijk. Dat is nu te weinig het geval. Die kwaliteitsimpuls van afgestudeerde neo-communicatoren heeft ons vak ook nodig. Kwaliteit, daar heb je aan de basis kwalitatieve opleidingen nodig, die gebaseerd zijn op wat het werkveld vereist. Als dat nu beter op elkaar aansluit en wij allen daarbij helpen, dan is het vuurtje geblust en trekt de rook vanzelf op.
Hartelijke groet,

Jacques

Posted by Jonas Bouwmans Mon, July 08, 2013 13:13:55

Ik zie een hoop rook maar weinig vuur. Zie vooral dat ons vak in ontwikkeling is en dat iedereen zijn eigen dingetje wil doen. We verbinden onszelf niet echt als vakgenoten, willen onze persoonlijke meningen niet verbinden aan een groter geheel. Dat van Anno herken ik. Mooie ontwikkeling. En ik zelf zie dat we steeds meer procesbegeleider en ik hoop -regisseur worden. Het proces wordt onderschat in de huidige tijd.
In projecten, bij beleid, in de politiek worden doelen te snel en te eenzijdig gekozen en de rest van het krachtenveld haakt af of moet met spinning, dwang en macht gebonden worden. Samenwerking, open agenda's, afspraken, afstemming verbeteren. Daar ligt ook toekomst. En wie kunnen dat goed? Communicatiemensen!
Vanuit mijn perspectief.. Op de HBO's zie ik tot nu toe weinig proces en Factor C (wat je kunt gebruiken om zeer precies en projectmatig aan processen te werken). Ik zou daar wel iets in betekenen. Weet nog niet wanneer en hoe..
Ik hoop dat we samen het positieve en de kansen gaan opzoeken en af en toe water bij de wijn doen als het gaat om onze eigen mening/visie/belang ten dienste van de gemeenschappelijke vaknontwikkeling. De hernieuwde positie(s) volgen dan ook.

Posted by Mirjam van Driel Mon, July 08, 2013 12:06:30

Kritisch blijven is altijd goed en betekent niet automatisch dat je meteen overal negatief over bent. Ik ben nieuwsgierig of er nog meer reacties komen.

Posted by Jacques Happe Mon, July 08, 2013 11:56:44

Wat mij verbaast is dat zoveel collega's het me kwalijk nemen dat ik dit onderwerp benoem. Ze vinden dat ik vooral trots moet zijn op het vak en de downsides niet moet benoemen. Ik vind dat raar. Juist onder peers zou je moeten kunnen benoemen waar het aan schort en waar de verbeterpunten liggen. Ik ben juist heel trots op mijn vak en wil niet dat het meegesleurd wordt in ontwikkelingen die alleen maar negatief voor het vak uitpakken, of nog erger, voor de mensen die er werkzaam in zijn...

Posted by Mirjam van Driel Mon, July 08, 2013 11:51:51

Dat is precies mijn ervaring van de afgelopen tijd. Ik zie vacatures voor stageplekken voorbijkomen waarvan ik vrij zeker ben dat het in betere tijden functies voor ervaren specialisten waren geweest. En er zijn natuurlijk zelfstandige, slimme studenten die daar prima in passen. Maar als ik kijk naar mijn voltijd-medestudenten destijds: voor sommigen van hen was de stage hun allereerste werkervaring.

Posted by Jacques Happe Mon, July 08, 2013 11:26:41

Hi Mirjam,

Ik heb daar over gehoord. Bij de HvA is of wordt de duale opleiding overboord gegooid.
Dat er zo weinig (betaalde) banen zijn, komt omdat bedrijven steeds meer juniorfuncties als stageplekken aanbieden. Soms zijn het zelfs medior of seniorposities, waar nu een stagiair voor aan het werk gezet wordt. En maar klagen dat de communicatie dan nog niet werkt.
Logeion doet daar helaas niks aan. Ron van der Jagt's meest inhoudelijke antwoord luidt daarop: "when you pays peanuts, you'll get monkeys". En dat is de steun die ons vak krijgt van de voorzitter van de landelijke beroepsvereniging...
Helaas mogen we het weer allemaal zelf oplossen.
Groet,

Jacques

Posted by Mirjam van Driel Mon, July 08, 2013 11:18:28

Eens Jacques. Ik heb een duale opleiding communicatie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en vond de combinatie van werken en leren heel aangenaam. Helaas hoorde ik laatst dat deze opleiding niet meer bestaat - het werd steeds lastiger voor studenten om zonder diploma aan een tijdelijke betaalde functie te komen.

Posted by Jacques Happe Mon, July 08, 2013 10:50:47

@ Aart Paardekooper

Communicatie verandert continu, Aart; het is dan ook niet makkelijk voor een opleiding om veranderingen bij te houden. Het kan best zo zijn, dat op het moment dat de opleidingen 'verbinding' hebben geïmplementeerd, het vak alweer verder is veranderd. Waar het dus om gaat is een goede basis en vooral duaal onderwijzen. De basis in de schoolbanken en ervaring opdoen in de praktijk. "Kom mee naar buiten allemaal" is de eerste regel van een liedje, dat geldt ook voor de docenten. Ga het land in, ga uit die 'stoffige' gehoorzalen en laaf je aan wat we in het vak aan het doen zijn. Niet af en toe, maar continu!

Posted by Jacques Happe Sun, July 07, 2013 16:22:49

Ik ben het met je eens, Klaas, dat communicatie een talent is, waarvan sommigen het niet bezitten. Inderdaad, talent kun je niet aanleren, wel trainen. En het vak communicatie kun je ook leren, maar dan dienen Mbo`s, Hbo`s en universiteiten wel te weten, wat het vak inhoudt. En helaas, je constateert dat ook, ontbreekt het daar nogal aan. De praktijk is veranderd en de opleidingen lopen hopeloos achter...

Posted by Klaas Wilting Sun, July 07, 2013 16:19:38

Helaas moeten we ook constateren dat er te veel communicatiemensen zijn. Te grote communicatieafdelingen. Communicatie wordt ook nog te veel als haarlemmerolie gebruikt en velen laten zich ook zo gebruiken. De vraag is ook of de theorie en praktijk wel voldoende op elkaar zijn afgestemd. En! Door de sociale media is er ook veel veranderd en daar wordt nog te weinig of op een verkeerde manier op ingespeeld. Communicatie staat niet in brand, voor de goede mensen is er altijd plaats. Communicatie is maar voor een klein deel te leren, je moet het in je hebben. Communicatievak is een talentvak. Net als bij andere vakken zijn er te veel die het juiste talent missen. Het gevoel ontbreekt. Communicatie is een pracht vak voor die mensen die de juiste communicatiesnaar weten te raken en daarbij het juiste gevoel hebben.

Posted by Jacques Happe Sat, July 06, 2013 15:37:01

Beste Serge,

Prima als je andere ervaringen hebt. Dat is mooi en koester ze vooral, want als zelfs de Hbo`s (SAC/LOCO) en Logeion aangeven, dat niet alles goed gaat en er zaken zijn die aangepast moeten worden, is er wel degelijk iets mis.

Er is overigens een fundamenteel verschil met de bevlogenheid die je ziet bij studenten. Die zie ik ook, maar tevens heb ik met studenten gesproken, onder andere bestuurders van een studentenvereniging in Amsterdam, die onderschrijven dat wat ze onderwezen krijgen zo weinig aansluit bij de praktijk. dan kun je nog zo bevlogen zijn, als het onderwijs dat verder niet stimuleert met studiestof, dan kan dat zomaar een verkeerde kant op gaan.

Ik ben het met je eens, dat er misschien wel teveel mensen in ons vakgebied rondlopen, die menen te weten waar ons vak om draait. Maar, het feit dat zoveel mensen in de bijstand terecht zijn gekomen, omdat er geen werk meer is te vinden, dat is te triest voor woorden. Dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Liever de kwalitatieve specialisten op een post, dan goedkope, mindere krachten, die om de paar maanden weer ingewisseld worden voor weer een kwalitatief kneusje. Of dat medewerkersfuncties opeens als stageplekken van de hand gaan: lekker goedkoop, lekker makkelijk. je kunt je afvragen of dat nu een gezonde ontwikkeling is...

Posted by Nanno Siegers @nannosiegers Sat, July 06, 2013 11:51:47

@JacquesHappe + nog een emmertje water.

Posted by Annemiek Langius @alangius Sat, July 06, 2013 11:49:35

+1 emmertje water... “@JacquesHappe: Wie helpt meeblussen? Het communicatievak staat in brand... ow.ly/mI1IX #communicatie”

Posted by Anno Fekkes Sat, July 06, 2013 09:54:43

Beste Jacques,
Ik ben er al enige tijd van overtuigd dat de ontwerper van visuele communicatie, mits ook goed opgeleid in diverse aspecten van het communicatievak, in de naaste toekomst meer en meer als communicatie expert zal worden ingezet.Naast het ontwikkelen van communicatie strategiën en -concepten is de ontwerper in staat om zijn/haar uitgangspunten beeldend kracht bij te zetten, te presenteren. Juist deze extra vaardigheid is voor verschillende opdrachtgevers, juist in tijden van crisis -bezuinigingen- van grote waarde.Ik ben al zeer lang voorstander van het opleiden van ontwerpers als communicatie experts en lever daar met ED! Academy for sustainable design and communication ( http://ed-academy.nl/ed-master ) een bijdrage aan. Overigens, goede ontwerpers worden al gezien als professionals die communicatie projecten in goede banen kunnen leiden.Nogmaals, ik verwacht dat dat alleen maar zal toenemen. Ontwerp opleidingen zullen om deze reden adviseurs moeten gaan opleiden!

Posted by Serge van Rooij Fri, July 05, 2013 19:50:46

Ik zie oprecht het probleem niet. Ik zie het vak steeds verder professionaliseren. Ik zie leiders van niet de minste organisaties die erkennen dat communicatie strategisch belangrijk is en daar ook naar handelen. Ik zie studenten die bevlogen zijn van het vak en briljante dingen doen. Ik zie dat de wetenschap steeds meer bijdraagt aan het vak. Ik zie ook dat er een schifting gaande is, waarbij de afdeling communicatie een andere rol krijgt. Ik juich dat alleen maar toe. Maar ik zie ook dat niet iedereen daarmee om kan gaan. Ons vak verandert snel. En dat vraagt nogal wat van professionals, maar biedt ongelooflijk veel kansen. Dat er mensen ontslagen worden en bureaus omvallen, dat hoort nu eenmaal bij een vak dat conjunctuur gevoelig is. En in alle eerlijkheid, dat lijkt me best wel eens gezond voor een branche waar te veel mensen werken die verstand van communicatie zeggen te hebben.

Posted by Bas Douma | Bascommunicatie Fri, July 05, 2013 11:22:33

Het lijkt de communicatiebranche eigen: met een manifest Calimero-gevoel vrij regelmatig aangeven wat er ontbreekt binnen de vaksector, wat er niet goed gaat, welke vermeende tegenkrachten er zijn die communicatieprofs weerhouden om invloed te hebben in de boardrooms, enz. Ik ken geen enkele sector of professionele branche met zo veel vertoon van zieligheid…..

Of hebben we te maken met een typisch Hollands gedrag: “ja, maar….”. Dus meer oog voor de kritische kant, voor het ontbrekende, en minder voor de gerealiseerde successen en resultaten, voor wat wel god uit en wat we moeten versterken.

We hoeven echt niet door te schieten naar de Amerikaanse wijze van reageren en alles met “Great!” af te doen. Niettemin pleit ik toch echt voor veel meer positieve benadering en energie in onze vaksector en in ons gedrag als communicatieprofessional: onze omgeving en onze opdrachtgevers zitten niet te wachten op ons zielig gedrag, maar wil weten en zien waar we het verschil (kunnen) maken. En kijk als professional maar eens goed om je heen en je ziet talloze succes stories, voor en achter de schermen, in de interne en externe communicatie, bij de overheid en in de bedrijvensector. Omarm deze positieve resultaten, tot stand gebracht door krachtige professionele vakcollega’s.. Leer ervan en probeer de aanpak toe te passen in andere situaties en organisaties. Leer van elkaar en versterk elkaar. En koester het aloude adagium ‘Be good and show it’…..

Bas Douma | Bascommunicatie
Management-Advies-Projecten

Posted by Jenny LeLarge Thu, July 04, 2013 20:53:32

@Wil

Dat het beeld je raakt, begrijp ik goed. Misschien dat je de kern van de dialoog van CommBat niet geheel hebt gevolgd? (zie o.a. http://www.communicatieonline.nl/opinie/bericht/hbo-drama/#87345 ).

"In het CommBat-rapport worden geen negatieve conclusies getrokken over het communicatie-onderwijs als zodanig. Evenmin over het niveau van docenten of hun gedrevenheid." Het is zoals Ben Warner ook zo goed verwoordt: "De schier oneindige breedte van het vakgebied veroorzaakt lastige problemen." Met alle gevolgen van dien.

Als je het rapport eens wil lezen, bezoek dan de link ( https://www.dropbox.com/s/nbet04m1sa09h4w/CommBat%20rapportage%2014-11.pdf?n=12936023 ). Hier staat alles in. Het rapport is in november 2012 aan het LOCO gepresenteerd, ook aan Fontys.

Hartelijke groet,
Jenny

Posted by MarianneSchenderling Thu, July 04, 2013 20:42:36

Eens: communicatie is dialoog en behoort geen propaganda te zijn/worden.

Posted by Esther van der Wegen Thu, July 04, 2013 20:41:26

Dus, conclusie van dit artikel is: de communicatieopleidingen blijven achter bij de werkelijkheid, maar de werkelijkheid heeft het communicatievak eigenlijk ook allang ingehaald. Zoiets? We hebben allemaal een computer en social media tot onze beschikking, we kunnen gratis bloggen . Wie heeft er in hemelsnaam nog een communicatieafdeling nodig? Of heb ik het verkeerd begrepen?

Posted by Jacques Happe Thu, July 04, 2013 15:00:05

Dag Marco,

De trend in communicatie is een jaar of vier, vijf geleden ingezet: communicatieafdelingen worden kleiner en kleiner. Het betekent niet dat er minder wordt gecommuniceerd. in tegendeel. Er wordt juist meer gecommuniceerd en wel doordat communicatie van iedereen is geworden en niet langer het exclusieve domein is van de communicatiespecialist.

Het mooie van bovenstaand voorbeeld in mijn verhaal is de prijs die de communicatieafdeling van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn heeft gewonnen. Daar zijn het projectleiders, uitvoerders en andere mensen op de werkvloer die zelf aan de slag zijn gegaan met communicatie. Onder leiding van een kleine afdeling.

Dat laatste zie je bij de journalistiek idem. Grote redacties bestaan niet meer, omdat veel nieuws nu via social media, de burger, wordt aangebracht. De redacteur geeft er slechts nog een kleine, eigen draai aan.

Het pessimisme in mijn verhaal zit in het feit dat ik om me heen professionals zie vechten tegen de bierkaai, niet weten hoe het hoofd boven water te houden. En Logeion en de Hbo`s lijken onvoldoende doordrongen van het feit dat er echt wat moet gebeuren.

Net als het vak zelf, is communicatie niet leading, maar volgend. Logeion en de Hbo`s zijn niet trendsettend, maar volgen. En bij dat laatste hoop ik van harte dat ze écht volgen en niet hun hoofd uiteindelijk volledig omdraaien...
Groet,

Jacques

Posted by Marco in 't Veldt Thu, July 04, 2013 14:53:38

Hallo Jacques,

Je verhaal klinkt me wat pessimistisch in de oren. Zoals je zelf zegt is communicatie altijd nodig en de huidige inzinking in het aantal vacatures lijkt me tijdelijk. Bij bezuinigingen kijkt men traditioneel altijd eerst naar de communicatie maar dat duurt niet eeuwig.
Ik ben zelf journalist en daar is de crisis structureel omdat er niemand meer lijkt te willen betalen voor nieuws. Adverteerders en abonnees verdwijnen. Veel kranten en andere nieuwsmedia lijken tot uitsterven gedoemd.
Omdat veel organisaties toch hun publiek zullen willen bereiken zetten ze veel meer in op hun eigen communicatiekanalen. Daarom zullen communicatieafdelingen in de toekomst volgens mij eerder groter worden dan kleiner. Dat zie je bij bv. ziekenhuizen maar er zijn zelfs al gemeenten die de raadsvergaderingen laten verslaan door communicatiemedewerkers omdat kranten geen geld meer hebben om dit door journalisten te laten doen.

Aan de andere kant ben ik het met je eens: er moet eens een einde komen aan die eindeloze stromen studenten communicatie en journalistiek. Maar dat zal wel niet gebeuren zolang studenten wordt verteld dat ze vooral moeten gaan studeren wat de 'leuk' vinden, opleidingen er financieel belang bij hebben zo groot mogelijk te worden en we een regering hebben die niet wil sturen op dat gebied. En ja, wat moeten al die mensen dan gaan studeren?

Posted by wil michels Thu, July 04, 2013 13:55:39

Ik werk met veel passie tegen een niet de hoog salaris in het onderwijs en het beeld dat je schetste raakte me ook.

Ik heb net de visitatie gedaan bij drie communicatie-opleidingen in Vlaanderen en ik werk bij Fontys. Ik herken niet dat er van alles mis is bij de communicatie-opleidingen.
Ze zijn vrij actueel en praktijkgerischt.

Over de arbeidsmarkt geldt ook een ander verhaal. Maar ongeveer 50 procent van alle hbo-studenten komt uiteindelijk terecht in het vak waar ze voor zijn opgeleid. Zaak is dus om de communicatie-opleidingen breed te houden of te richten op spoecialismen.

Goet

Wil

Posted by @EricSeugling Thu, July 04, 2013 10:06:30

lees net de blog van @JacquesHappe over de toekomst van ons vak, logeion en het comm.onderwijs, ik geef hem gelijk!! blog.highlow.nl/#post14

Posted by Aart Paardekooper Thu, July 04, 2013 08:35:11

Alleen als je je vernieuwt, kan het communicatievak zijn meerwaarde blijven bewijzen. Communicatie, in de zin van zenden, werkt allang niet meer. Toch is dat nog altijd de basis van veel opleidingen communicatie. Volgens mij moeten we overstappen op het motto van Noelle Aarts: framing, bridging, bonding.

Posted by Tobias Pasma Thu, July 04, 2013 07:43:57

Mooi geschreven Jacques, ik ben benieuwd of hier nog een reactie van Logeion op komt..

Posted by Luc de Ruijter Wed, July 03, 2013 20:10:42

@m.zondervan Ik doe je suggestie je verwondering eens te staven aan de bevindingen in het eindrapport van Commbat (zie de Commbat website). Die zijn neergeschreven obv een heel jaar workshoppen in heel het land ism diverse hbo's. Ook hier geldt: begin met jezelf informeren.

Posted by Peter van Beelen Wed, July 03, 2013 19:51:02

Hear, hear en @m, als zoet omfloerste woorden worden genegeerd, wordt het tijd voor een steviger aanpak. Bot, straattaal, helder, doelgericht en los van politiek. Battlen voor een vak je aan het hart gaat terwijl je het naar de kloten ziet gaan. Dat mag. En schandalig? Leg uit, hieronder. Ik hou wel van een schandaaltje. Daar komt beweging van en die hebben we nodig. Als je niet ziet dat het vak in zijn voegen kraakt, tja.

Posted by @LauraLammers74 Wed, July 03, 2013 14:57:14

Trieste concludering- benieuwd naar vervolg

Posted by M. Zondervan Wed, July 03, 2013 14:53:43

Roepen dat het zo slecht gaat met het vak. Waar dan? Ik merk er niet meer van dan dat het overal in de wereld slecht gaat. Er is een crisis gaande. Moeten L&L dan op jouw orders aan het werk, Jacques? Of die van CommBat, die de meest botte, schandalige manier van communiceren hanteert? Beetje raar verhaal...